MYRAFESTO

Myra’da yaptığımız iş, sosyal fayda reklamcılığıdır. Sosyal sorumluluk projeleri ve sivil toplum iletişimi alanlarında fikir, strateji ve tasarım üretiriz.

Myra’da yaptığımız işi iyi bilir, hizmet verdiğimiz paydaşlarımızı ve iş ortaklarımızı iyi tanırız. İşimizi samimiyetle yapar, büyük iş/küçük iş ayrımı yapmayız. İlan tasarlarken de çok mecralı kampanya üretirken de kılı kırk yararız.

Myra’da, çarpıcı fikirleri ve kaliteli tasarımları yaratmak kadar hızla gerçekleştirmenin de önemini biliriz. Diğer yandan hızlı ama fikirsiz işler üretmeyiz. Çalışanlarımızın kişisel portföyüne giremeyecek işlerin müşteri sunumlarında yeri yoktur.

Myra’da en iyi fikirler, en iyi şekilde tasarlanır ve uygulanır. Hedefimiz en iyi fikri bulmak, en iyi tasarımı yapmak ve en iyi şekilde uygulamaktır. Bulana kadar arar, memnun olana kadar tekrar tasarlarız.

Myra’da en iyi bildiğimiz şey öğrenmektir ve Myra bir “öğrenen organizasyon”dur.

Myra’da unvan sahibi olmak, daha çok sorumluluk almak, daha çok çalışmak demektir. Ekiplerimizde bilgi ve deneyimlerimize göre görev ve unvanlar alır, sorumluluk üstleniriz.

Myra’da çevresindeki dünya için endişelenip meraklanabilen, insani ve sosyal duyarlılığı gelişkin insanlar çalışır. Sosyal fayda üreten şirket, kurum ve organizasyonlara destek veririz.

Myra’da din, dil, ırk ve cinsiyet kimliği ayrımı yapmayız. Doğaya, tarihsel ve kültürel dokuya zarar veren veya verilmesini meşru gören tavırlardan ve eylemlerden uzak durur, daha iyi bir gelecek için çalışırız.